Sestava Sveta KS


Svet krajevne skupnosti za obdobje 2018 – 2022


Vodstvo sveta krajevne skupnosti


Predsednik: Janez AVSEC e-naslov: janez.avsec@scpet.si
Podpredsednik: Dušan RAVNIKAR e-naslov: ravnikar.dusan@gmail.com
Tajnik: Franci RAHNE e-naslov: rahne.franci@gmail.com


Predstavniki krajanov v svetu krajevne skupnosti


Krtina
Dušan RAVNIKAR
Florjan ZABRET
Rok KOVAČ
Anica LAJEVEC
Lidija JASENC

Studenec, Škocjan, Brezje
Sabina CERAR
Janez AVSEC

Rača, Račni Vrh
Štefan ROŽIČ

Kokošnje, Zalog pod Sv.Trojico
Tanja CERAR


Nadzorni svet krajevne skupnosti


Predsednik:
Član:
Član: