Svet krajevne skupnosti Krtina se je sestal s predstavniki društev, ki delujejo na našem območju: Čebelarsko društvo Krtina-Dob, Prostovoljno gasilsko društvo Studenec, Športno društvo Krti, Šola zdravja, Kulturno društvo Miran Jarc, Turistično društvo Rača in Rdeči križ Krtina. Namen srečanja je bilo povezovanje in snovanje načrtov za naprej. Prisotni smo se strinjali, da je za dobro delovanje skupnosti pomembno, da se med seboj razumemo, si pomagamo in se vzajemno podpiramo. Sklenili smo, da s skupnimi močmi poskusimo obuditi stare tradicije, vpeljati nove in s tem povabiti sokrajane k druženju ter popestriti dogajanje v domačem kraju.

Veselimo se, da v kratkem razkrijemo, kaj se nam v vasi obeta.

Svet KS Krtina

Eva Žerjav
foto Aleksander Sokler