Zadnjo soboto v marcu smo v Krajevni skupnosti Krtina na pobudo občine Domžale izvedli čistilno akcijo. Najmlajši so se pod vodstvom vrtca in šole dela lotili že v petek ter pridno poskrbeli za igrišča, športni park in okoliške ceste. Naslednji dan nam jo je zagodlo slabo vreme, toda najpogumnejši smo se kljub temu zbrali na dogovorjenih mestih ter se z dežniki in pelerinami podali na lov za smetmi. Za predah in okrepčilo smo se zbrali pri Sokliču, potem pa smo akcijo nadaljevali še ves teden, saj so zabojniki ostali do petka, da je res lahko vsak našel čas in prispeval svoj delež k čistejši okolici. Na žalost je bilo odpadkov spet veliko: ob cestah, v jarkih, na travnikih in v gozdičkih se je nabralo kar za pet zabojnikov zavrženih predmetov.

Lepo je bilo, da smo se zbrali in z združenimi močmi polepšali našo krajevno skupnost.

Prispevek na spletni strani OŠ Dob je tukaj

Eva Žerjav