V prispevku si preberite kaj se  in kaj se še bo v naši krajevni skupnosti v letu 2017 delalo.

1. Dom krajanov-gasilski dom v Studencu

Dela na Domu krajanov-gasilkem domu so v zaključni fazi. Ureja se okolica in izvajajo montažna dela v notranjosti. Dom krajanov-gasilski dom financira občina Domžale. Predvidena otvoritev doma bo v mesecu septembru 2017.

2. Kanalizacija v Dolenji vasi

 

V Dolenj vasi že nekaj mesecev brnijo stroji. Gradi se kanalizacijsko omrežje, prenavlja vodovodno omrežje, ter dopolnjuje javna razsvetljava. Po končani gradnji pa bo cesta skozi naselje pridobila tudi novo asfaltno prevleko. Projekt financirata občina Domžale in Javno komunalno podjetje Prodnik. Predviden zaključek del v prvih poletnih mesecih.

3. Križišče v Krtini

Minilo bo že desetletje odkar se Svet krajevne skupnosti trudi, da bi lahko varno prečkali križišče v Krtini. Projekt prenove in modernizacije križišča predvideva klasično križišče in  ne krožišče. S krožiščem se rešuje pretok motornih vozil in ne ostalih udeležencev v cestnem prometu. Namen prenove križišča je omogočiti pešcem varen prehod čez cesto. Projekt bo kljub državni cesti financirala občina Domžale. S projektom se bo pričelo v poletnih mesecih. Že sedaj naprošamo okoliške prebivalce in voznike za strpnost zaradi povečanega hrupa in oviranega pretoka motornih vozil.

4. Športni park Krtina

Izvedba športnega parka Krtina se je prestavila v jesenske mesece 2017. Vzrok za zamudo izvedbe je sprejetje Občinskega prostorkega načrta, ki je predviden v mesecu septembru 2017. Projekt bo financirala občina Domžale.

Svet krajevne skupnosti Krtina