V letošnjem letu se občina Domžale ni odločila za vse-občinsko čistilno akcija, pobudo je prepustila krajevnim skupnostim. Svet KS Krtina meni, da nebi bilo smotrno opustiti tradicionalno čistilno akcijo, katere namen ni samo očiščenje kraja v katerem živimo ampak tudi druženje krajanovo.

Od prejšnjih tovrstnih akcij se letošnja razlikuje po načinu zbiranja odpadkov. Odpadki se ne bodo zbirali v posameznih vaseh temveč na enem mestu, na dvorišču med podružnično šolo Krtina in prostori krajevne skupnosti, kjer bomo poskušali zagotoviti konteiner. Odvoz iz posamenih delov krajevne skupnosti na zbirno mesto bomo organizirali člani sveta KS Krtina.

Z občino Domžale smo se dogovorili, da bomo kot prejšnja leta namestili konteinerje v Krtini, na Studencu in v Zalogo.

Zahvaljujemo se občini Domžale za pomoč pri oskrbi z vrečkami in odvoz smeti.