Ob začetku gradnje prizidka k Podružnični šoli Krtina in vrtca, ter ob otvoritvi obeh objektov smo obljubili, da bomo v bližini nekdanje večnamenske športne ploščadi postavili športni park, ki bo namenjen za vse generacije – od najmlajših do najstarejših. Že pred dvema letoma je občina Domžale odkupila zemljišče za namen postavitve športnega parka Krtina. V letu 2015 je bila v proračunu občine Domžale postavka za gradnjo omenjenega športnega parka. Svet KS Krtina je z Oddelkom za okolje in prostor občine Domžale vzpostavil kriterije za idejni projekt in njegovo vsebino.

Predstavljamo vam tri idejne zasnove, od vas pa želimo, da nam na elektronski naslov (kskrtina@amis.net ali janez.avsec@scpet.si) pošljete svoja mnenja in pobude .

Namen športnega parka

Namen športnega parka je rekreativna športna dejavnost za krajane KS Krtina. Elementi oziroma objekti, ki sestavljo športni park:
– igrišče za mali nogomet in košarko,
– odbojkarsko igrišče na mivki,
– igrala za najmlajše,
– fitnes v naravi,
– sprehajalne poti

Idejni projekt št. 1 poleg zgoraj omenjenih elementov vsebuje tudi plezalno steno. Zaradi namembnosti športnega parka le ta ne vsebuje objektov in elementov za organizirano vadbo ali izvajanje pouka športne vzgoje (atletska steza, peskovnik za skok v daljavo, ….).

Lokacija športnega parka

Športni park Krtina bo lociran kot logično nadaljevanje središča družbenih dejavnosti v Krtina. Razprostiral se bo na cca. 5800 m2 v smeri vrtca Mavrica proti Brezjam.

Idejni projekti

Idejni projekt št. 1

Idejni projekt št. 2

Idejni projekt št. 3

Z veseljem pričakujemo vaša mnenja in pobude do 14. marca 2016.

Svet KS Krtina