Občinski prostorski načrt Občine Domžale je temeljni prostorski dokument, sestavljen iz strateškega (planskega) in izvedbenega dela, ki bo nadomestil veljavni prostorki plan in prostorske ureditvene pogoje.