/9. november 2014 – Janez AVSEC – slika: Rok KOVAČ/

Na lokalnih volitvah ste krajani izvolili novi svet krajevne skupnosti za obdobje 2014 – 2018. Na konstitutivni seji, ki je potekala 6. novembra 2014 v prostorih KS, so člani sveta izvolili novega / starega predsednika Janeza AVSECA in podpredsednika Dušana RAVNIKARJA. Tajništvo pa so zaupali dosedanjemu tajniku krajevne skupnosti Franciju RAHNETU.

Ob tej priložnosti se vsi člani sveta zahvaljujemo za zaupanje in upamo, da ga bomo s svojim delom upravičili.

Delovanje sveta in sestavo sveta lahko preverite pod rubriko Svet Krajevne skupnosti.