(02. april 2012; Janez AVSEC; slika:www.zupnijadob.org/domov/zgodovina-zupnije/cerkev-sv-kancijana)

 

V zimskem času je zaradi nizkih temperatur prišlo do okvare na delu vodovodu, ki je speljan na pokopališče pri cerkvi sv.Kancijana v Škocjanu. Odgovorno podjetje JKP Prodnik iz Domžal je poškodbo saniralo tako, da so vodovod enostavno odklopili. Odklop je opravičeno dejanje, kajti na pokopališču ni bilo uradnega odjemnega mesta s števcem. Zaskrbljujoč je postopek, kajti podjetje ni obvestilo KS oziroma nikogar na občini.

Za odklop smo na krajevni skupnosti izvedeli šele v soboto, 30. marca 2012.

Vsem krajanom, ki vestno plačujete grobarino se iskreno opravičujemo. Priklop vode se že rešuje, vendar bo zaradi formalnosti pri pridobitvi odjemnega mesta trajalo približno dva tedna, se pravi nekje do druge polovice meseca aprila.