(30. maj 2011; Janez AVSEC; Slike: Janez AVSEC)

V mesecu aprilu 2011 je Občinski svet občine Domžale sprejel proračun za leti 2011 in leto 2012, kar je omogočilo pričetek del na vzdrževanju komunalne infrastrukture tudi v naši krajevni skupnosti. V kratko bomo preleteli investicije in dela, ki so se ali pa se še izvajajo na našem področju.

1. MRLIŠKA VEŽICA IN RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA V KRTINI
Končno se dela nadaljujejo, bi marsikdo pripomnil. Kljub suhemu in ne preveč mrzlemu vremenu, so se dela na mrliški vežici in pokopališču za nekaj časa ustavila. Zadnje dni, pa je vedno kaj novega, kajti nov izvajalec je prinesel nekaj svežine in dinamike pri dokončanju okolice mrliške vežice in novega pokopališča. Ravno danes so na novo preplastili cestišče mimo mrliške vežice. Kot je razvidno iz slik, se nam mrliške vežice in pokopališča ne bo potrebno sramovati. Kajti s pomočjo investitorja, občine Domžale, izvajalca in članov ožje ekipe Sveta KS smo odpravili nekaj motečih elementov, ki so kazili okolico. Mislim, da bomo po 20 letih, končno dobili objekt za katerega je več svetov KS vložilo nemalo truda in svojega časa.

 

2. KANALIZACIJA PROTI GMAJNCI V SPODNJI KRTINI
Že pred mesecem dni se je zaključil še en manjkajoči del kanalizacije v spodnji Krtini. Poleg vzpostavitve prečrpališča so krajani zaselka Gmajnca dobili še novo asfaltno preplastitev. Za individulani priklop hiš na kanalizacijo bodo morali krajani poskrbeti sami.

3. PREPLASTITEV CESTIŠČA PROTI KOKOŠNJAM
Že kar nekaj let so krajani Kokošen opozarjali na nevarni odsek cestišča med Kokošnjami in Zalogom. Zob časa je načel cestišče, vsakoletno “flikanje” udarnih jam pa je povzročalo vse večje preglavice voznikom in našim najmlajšim na poti v šolo. Svet KS je bil v dogovoru s podjetjem Elektro Ljubljana in občino Domžale, da se bo cestišče saniralo, ko bodo vzpostavili nov transformator, ki bi omogočil kvalitetno oskrbo z električno energijjo zaselka Zalog pod sv. Trojico. Zaradi vse bolj občutne recesije do izvedbe ni prišlo. Zato smo se z oddelkom za komunalne zadeve občine Domžale dogovorili o manjši sanaciji cestišča.

4. UREDITEV METEORNE VODE V BREZJAH
Z leti je narava vse bolj muhasta in napake iz preteklosti povzročajo vse več preglavic. Ena izmed njih je bila tudi meteorna voda iz Mašnika, ki je po cesti pridrvela naravnost skozi vrata “Gamsovega ata” v Brezjah. Upam, da smo z ureditvijo kanala za meteorno vodo in novo muldo ta problem vsaj malo oblažili. Poskrbeti moramo samo še za odvodnjavanje meteorne vode ob Moravški cesti v smeri proti Studencu.

5. VRTEC IN RAZŠIRITEV PODRUŽNIČNE ŠOLE V KRTINI
V mesecu marcu, natančno 13. marca 2011, smo v članku “Izgradnja vrtca in širitev podružnične šole v Krtini” napisali, da bo študija stoletnih vod dokončana do konca maja 2011. Na sestanku z oddelkom za investicije občine Domžale so nas obvestili, da stoletne vode niso problematične, kar pomeni, da lahko gradimo na tem območju. Sedaj čakamo, prosim ne se smejati, na rezultate študije petsto letnih vod, ja pravilno ste prebrali študijo 500 letnih vod. Šalo na stran, v kratkem času nas bodo obvestili, če se lahko postopki za pridobivanje gradbenega dovoljenja in dokončanje projekta nadaljujejo. Kar pomeni, da ne bomo gradili še jutri ali letos, takoj naslednje leto pa….