(21.april 2011; Janez AVSEC)

 

Dostop do javnih podatkov o parcelah zemljiškega katastra s podatki o lastnikih, rabi, posestnih listih…, je mogoč preko Spletnega pregledovalnika PISO, kateri je opisan v nadaljevanju.

Povezava do Spletnega pregledovalnika PISO:
http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?

Kako do podatkov?

 • najprej izberite občino, kjer se nahaja parcela /naprimer občina DOMŽALE/;
 • kliknite na gumb Vstopi v PISO javni;
 • kliknite na gumb Vstopite brez prijave.

PISO Spletni pregledovalnik  (v nadaljevanju pregledovalnik)  je najbolj razširjena rešitev sistema PISO. S pomočjo spletnega brskalnika omogoča dostop do sistema in vpogled v prostorske podatke. Z geografskim prikazovanjem in prostorskimi poizvedbami dobimo odgovore na vprašanja o položaju in porazdelitvi določenega pojava v prostoru.

Osnovna funkcionalnost obsega:

 • grafični prikaz vsebin za poljubno geografsko območje izbrane občine;
 • iskanje in prikaz pojavov v prostoru s pomočjo enostavnih ter sestavljenih poizvedb;
 • priprava poročil in kartografskih vsebin za izpis na tiskalnik;
 • dodajanje uporabniških zaznamkov;
 • možnosti shranjevanja trenutnega pogleda in označene lokacije ali pošiljanje po elektronski pošti;
 • možnost povezovanja grafičnih pojavov in drugih virov ali evidenc (odlok prostorskega akta, fotografije, spletni registri…);
 • izdelava vlog za razna občinska potrdila ali dokumente;
 • različne prostorske operacije.

Tako lahko na enostaven način poiščemo lokacijo za  recimo določeno ulico in hišno številko, poslovni subjekt, zemljepisno ime ali pa zemljiško katastrsko parcelo in jo prikažemo na kartah različnih meril. Prikaz z označeno lokacijo lahko natisnemo na tiskalnik ali pa ga skupaj s komentarjem (kaj se na tej lokaciji nahaja oziroma se je zgodilo) pošljemo nekomu (sodelavcu, stranki, uradni osebi…) v vpogled po elektronski pošti. Če želimo izvedeti, kaj se nahaja na neki lokaciji, enostavno označimo položaj na karti in dobimo informacije kot so koordinata položaja, nadmorska višina, naslov najbližje hišne številke, številko zemljiško katastrske parcele, kateri poslovni subjekti se nahajajo na tej lokaciji, kakšna je predvidena namembnost rabe tal v prostorskem planu itd.

V sistemu PISO so vsebovani temeljni geodetski podatki in ostale državne evidence s prostorsko vsebino kot so:

 • parcele zemljiškega katastra s podatki o lastnikih, rabi, posestnih listih…;
 • kataster stavb;
 • gospodarska javna infrastruktura (promet, energetika, komunala, komunikacije);
 • poslovni subjekti, register prebivalcev;
 • ulice, hišne številke in ostale prostorske enote;
 • okoljevarstvene vsebine;
 • kulturna dediščina;
 • dejanska raba zemljišč;
 • državni prostorski akti in ukrepi;
 • digitalni ortofoto načrti DOF050;
 • topografske karte in načrti različnih meril;
 • register zemljepisnih imen (REZI25);
 • digitalni modeli terena različnih meril.