(13. marec 2011; Janez AVSEC, slika Dušan RAVNIKAR)
Naša krajevna skupnost sodi v občini Domžale med območja, ki ima najmanjšo pokritost s fekalno kanalizacijo.

V tem času zaključujemo izdelavo kanalizacije na področju Gmajnce in širitev v spodnji Krtini, kjer se zazidljivo območje opremlja s komunalno infrastrukturo /fekalna kanalizacija, vodovod, plinovod in telekomunikacije/.

Širitev fekalne kanalizacije na druga območja naše krajevne skupnosti je odvisna od gradbenega dovoljenja za primarno vod proti občini Moravče. Občina Domžale se bo s šestimi drugimi občinami prijavila na Evropska kohezijska sredstva za razširitev in posodobitev čistilne naprave v Študi in razširitev fekalne kanalizacije. Vso potrebno dokumentacijo bodo oddali v mesecu maju 2011, do konca tekočega leta pa bo znano ali so se sredstva pridobila, kar bo pogojevalo tudi širitev fekalne kanalizacije v naši krajevni skupnosti.
V letu 2009 je Svet krajevne skupnost pridobil vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za naselje Dolenja vas. Zbiranje dokumentacije, je zaradi različnih vzrokov trajala 6 let, kajti kljub temu, da je poskušal projektant ugoditi vsem željam krajanom je prišlo do različnih zapletov, ki jih je gradbeni odbor s svetom krajevne skupnosti in projektantom uspešno rešil. Zaradi zgoraj navedenega vzroka pa do gradbenega dovoljenja še nismo prišli, ker mora biti najprej pridobljeno gradbeno dovoljenje za primarni vod.
Upamo, da bo skupnost občin pridobila Evropska kohezijska sredstva, kajti tako bi dinamika del na izgradnji  fekalne kanalizacije pridobila nov zagon. Tako lahko realno pričakujemo nadaljevanje del na širitvi fekalne kanalizacije čez dve, tri leta, se pravi v letih 2013 oziroma 2014.
Kaj lahko pričakujemo, kako naprej?
Trenutno imamo pripravljeno vso dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za naselje Dolenja vas. Ko bo znan rezultat glede Evropskih sredstev, bomo skupaj z oddelkom za investicije občine Domžale začeli pridobivati dokumentacijo za naslednje naselje, po vsej verjetnosti Brezje. Tako, da bi v času priprave, izvedbe in zaključevanja del v Dolenji vasi pridobili vsa soglasja za izvedbo in izgradnjo fekalne kanalizacije v Brezjah. V pogovorih na oddelku za investicije je bilo rečeno, da bo izgradnja kanalizacije, ko se bo ta pričela, bolj dinamična, ker ni večjih planov za širitev fekalne kanalizacije v preostalih delih občine Domžale. Upamo, da krizni časi ne bodo preprečili naštete načrte.