(13. marec 2011; Janez AVSEC, slika Dušan RAVNIKAR)


V mesecu novembru 2010 se je začela izvajati zadnja faza izgradnje mrliške vežice in razširitve pokopališča v Krtini. Glede na vremenske razmere se plan izvajanja del v zaključevanju mrliške vežice /notranje opremljanje in zaključevanje del/ drži časovnih okvirjev, ravno tako je z razširitvijo pokopališča, ki počasi pridobiva svojo končno podobo. Na pokopališču bomo poleg enojnih in družinskih grobov imeli tudi žarne grobove.

Dela, tako na mrliški vežici in razširitvi pokopališča, naj bi bila zaključena do maja 2011.

Glede na pripombe in kritike, ki so bile omenjene v prejšnji spletni objavi /povezava do prejšnje spletne objave/ in še niso dobile epiloga, kajti pisma k županu občine Domžale še vedno romajo, bomo poskušali pogled na mrliško vežico v smeri najbližjega soseda ozeleniti, kar smo obljubili s pričetkom del prizadetim krajanom.

Bolj ko se približuje zaključek del na mrliški vežici in razširitvi pokopališča v Krtini, bolj naš pogled sega v Škocjan, kjer se tudi že kaže potreba po širitvi pokopališča.