Želja po mrliški vežici v krajevni skupnosti Krtina je stara že več kot dve desetletji. V tem času je bilo predvidenih več lokacij v različnih naseljih, vendar se je svet krajevne skupnosti, še v 20. stoletju, odločil da poveže investicijo mrliške vežice z razširitvijo pokopališča v Krtini, poleg cerkve Sv. Lenarta. Sledile so aktivnosti občine Domžale, kot investitorja, in sveta krajevne skupnosti na odkupu zemljišča in izvedbi projekta. Kot vemo je cerkev Sv. Lenarta in njena okolica pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je določilo pogoje za izvedbo projekta.

Pred dvema letoma, v letu 2008, se je začela gradnja mrliške vežice. Zaradi pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine ni prišlo do spremembe lege mrliške vežice, ki so jo kot pripombo na projekt podali naši krajani. Prizadetim krajanom smo obljubili, da bomo pri zaključni izvedbi mrliške vežice poskušali rešiti problem z ozelenitvijo, ki bi zmanjšala vidnost same mrliške vežice v okolici.

2. novembra 2010 so se pričela zaključna dela na mrliški vežici in pri širitvi pokopališča. Trenutno je prišlo do zastojev pri priključku za električni vodnik, ki ga investitor, občina Domžale, poskuša s svetom KS čim prej odpraviti. Konec izgradnje mrliške vežice in širitve pokopališča se predvideva v januarju 2011, če nam bo vreme naklonjeno.

Fasada mrliške vežice

Projekt razširitve pokopališča