Volilni golaži so se zaključili in krajani so so odločili, kateri kandidati bodo sestavljali svet krajevne skupnosti v naslednjih štirih letih. Rezulate volitev lahko najdete na spletni povezavi Lokalne volitve 2010. V naši krajevni skupnosti smo v svet krajevne skupnosti izmed 16 kandidatov izbrali 9. Tako da sedaj svet krajevne skupnosti tvorijo naslednji svetniki:


KRTINA
Dušan RAVNIKAR
Sebastjan LUKMAN
Anica LAJEVEC
Florjan ZABRET STUDENEC, ŠKOCJAN, BREZJE 
Janez AVSEC
Vladimir CERAR

RAČA, RAČNI VRH
Stanislav ŽIBERT

KOKOŠNJE, ZALOG POD SVETO TROJICO
Robert RESNIK
Jana KOVIČ

Na ustanovni seji sveta krajevne skupnosti z dne 4. novembra 2010 so svetniki soglasno izglasovali vodstvo sveta krajevne skupnosti:
predsednik / Janez AVSEC
podpredsednik / Florjan ZABRET
tajnik / Franci RAHNE


Vsem izvoljenim svetnikom čestitamo, jim želimo veliko delovnega elana in uspehov v mandatu 2010 – 2014.