/1.april 2013, Janez AVSEC. Fotografiji: Arhiv KS Krtina/

Prispevek ni 1. aprilska šala, čeprav ga objavljamo na dan, ko so norčije dovoljenje.
Ob tej priložnosti bi se najprej zahvalil vsem, ki so sodelovali, da se je vdrto cestišče saniralo v najkrajšem možnem času.

Počasi se bo v naši krajevni skupnosti pričelo z deli, ki smo jih že nekaj časa napovedovali.

– KANALIZACIJA

V dneh po velikonočnih praznikih se bodo pričela dela, najprej pripravljalna, sledila pa jim bodo izvedbena, na primarnem vodu kanalizacije od Krtine proti Zalogu. Trasa del naj nebi posegala v parcele fizičnih oseb. Kljub temu prosimo vse lastnike sosednjih parcel za strpnost, v primeru, da bo posest motena. Skrb sveta KS Krtina bo, da pred koncem del izvajalec povrne vse okoliške parcele v prvotno stanje.
Kako bodo dela potekala, vas obvestimo po prvem koordinacijskem sestanku, ki bo v naslednjem tednu.

– GRADNJA VRTCA IN ŠIRITEV PODRUŽNIČNE ŠOLE KRTINA

Počasi bomo dočakali tudi pričetek  gradnje vrtca in širitve podružnične šole Krtina. V mesecu aprilu naj bi na oddelku za investicije občine Domžale pridobili gradbeno dovoljenje. Po nekaj letih zapletov in včasih tudi nerazumnih zahtev se bodo napovedovanja udejanila. Pričetek del lahko pričakujemo še v letošnjem letu, otvoritev pa je načrtovana za mesec september 2014.

Zaradi omenjenih del prosim vse krajane za strpnost in previdnost v cestnem prometu. V primeru kakršnih koli težav, ki bi nastala zaradi del vas prosim, da nas obiščete na sedežu krajevne skupnosti. Uradne ure imamo vsak četrtek od 20. do 21.ure, v zimskem času pa do 19. do 20. ure.