(13. marec 2011; Janez AVSEC)

Veliko besed je bilo že spregovorjenih in veliko črnila prelitega o izgradnji vrtca in širitvi podružnične šole v Krtini. Vsi vemo, da podružnična šola s svojimi prostori in svojim igriščem predstavljata center družbenega življenja v naši krajevni skupnosti. Ravno zaradi tega, poznavanja prostorske problematike podružnične šole in neuspeha pri zagotovitvi zemljišča za izgradnjo vrtca v krajevni skupnosti Dob se je Svet krajevne skupnosti Krtina v letu 2009 odločili, da občini Domžale predlaga možnost izgradnje vrtca in širitev podružnične šole na področju naše krajevne skupnosti. S predlogom nismo želeli tekmovati  s KS Dob, ki so se s problemom pridobitve zemljišča ukvarjali več let, ampak smo samo ponudili občini Domžale rešitev.

Moram reči, da se je zelo veliko govorilo, oviralo, ampak Svet krajevne skupnosti še vedno vztraja na tem projektu. V letu 2010 je občina Domžale razpisala razpis za projektno rešitev izgradnje vrtca in širitve podružnične šole. Štiri članska komisija, sestavljena iz arhitekta, člana s strani občine, krajevne skupnosti in podružnične šole, je v mesecu maju 2010 izbrala najprimernejšo rešitev /nagrajen in izbran projekt je na sliki zgoraj/. Pri pridobivanju dokumentacije za gradbeno dovoljenje se je zataknilo pri Študiji stoletnih vod na področju obstoječe podružnične šole, kjer je predvidena izgradnja vrtca in širitev podružnične šole.

Narejena preleminarna študija stoletnih vod niti ne potrjuje možnost in tudi ne zavrača možnost gradnje na tem področju. Študija naj bi bila dokončana do konca meseca maja 2011 in takrat bo znana nadaljnja usoda našega vrtca in širitve podružnične šole, DRŽIMO PESTI.